Lägenheter

02-006-005 Järnvägsgatan 8

02-018-011 Skolgatan 14

02-019-A31 Valhallagatan 28C

02-019-K23 Valhallagatan 24D

02-019-K43 Valhallagatan 24D

02-019-K32 Valhallagatan 24C

02-019-K33 Valhallagatan 24D

02-019-K31 Valhallagatan 24C

02-019-K41 Valhallagatan 24C

02-019-K22 Valhallagatan 24C